Ons kantoor - BestePrijsMakelaars B.V. (2024)

Home

>

Over ons

>

Ons kantoor

Ons kantoor - BestePrijsMakelaars B.V. (1)

Over Mij
Inmiddels zit ik al meer dan 25 jaar in de makelaardij en heb alle argumenten al gehoord omgeenmakelaar in handen te nemen. Ze doen niets, er kan niets en vooral nooit (nog steeds werkt een groot deel van de makelaars van 9 tot 5) en ze weten heel goed hoe het moet, want dat doen ze al 25 jaar zo…..

Daar zit de fout, de meeste makelaars doen weinig om hun imago te verbeteren en dat is jammer, want het is echt een vak. De kennis die wij hebben, moet meer gemengd worden met de mogelijkheden in de markt die er nu liggen.

Waarom Beste Prijs Makelaars?

BestePrijsMakelaars doet dit echt anders.
Wij komen na wat wij beloven.

En, wij kijken verder dan de neus lang is.
Er zijn vele wegen die naar Rome leiden.
De gemiddelde makelaar zet het huis op Funda en dan maar afwachten.
Funda is uitsluitend een extra tool, maar er zijn er veel meer.
Denk aan de social media, regionale promotie of misschien wel een vlag bij de woning of een ludieke actie die ik met visitekaartjes of flyers kan ondersteunen.

Mij is niet veel te gek, alles is geoorloofd, zolang het in het belang is van de verkoop van de woning.
Bel mij om te zien hoe wij de verkoop van uw woning kunnen realiseren.

Bent u in de buurt en heeft u nog vragen? Kom gerust langs voor een kop koffie en een goed gesprek.

Danny Pellegrom
Van Heemstraweg 38 Afferden

085-2736105 of 06-16982944

Ons kantoor - BestePrijsMakelaars B.V. (2)

BestePrijsMakelaars B.V.

ELST

Van Heemstraweg 38

6654 KE AFFERDEN

085-2736105

KvK nummer: 85821179

BTW nummer: NL863754764B01

Routeplanner

').appendTo('body');$('

').appendTo(".loadingPanel");}panel.find(".loadingPanelMessage").html(message);$("#generated_id186_164167653").show();var left = $(window).width()/2 - panel.outerWidth(true)/2;panel.css("left", left);var top = $(window).height()/2 - panel.outerHeight(true)/2;panel.css("top", top);}// Alle Validation regels worden nu ook geplaatst als klassefunction addRulesClasses() {};addRulesClasses();}function onloadCallbackgenerated_id186_164167653(){initFormgenerated_id186_164167653();}

");infowindow.open(map,marker);jQuery.ajax({url: "/InfoWindow/",data: {objectId: marker.systemid,module: marker.module,md5: marker.md5,link: marker.link,prijsformat: priceFormat,linkcss: linkcss,target: "_blank"},success: function(data) {var popupContent = data;infowindow.setContent(popupContent);},dataType: "html"});map.setCenter(marker.getPosition());setTimeout(function() {map.panBy(0, -100);}, 10);});};var maps = maps || new Object();var allBounds = allBounds || new Object();var googleMapsLoaded = googleMapsLoaded || false;var loading = loading || false;var markerWithLabelsLoaded = markerWithLabelsLoaded || false;var maps_callback_queue = maps_callback_queue || [];jQuery().ready(initMap_routeplanner13060);function initMap_routeplanner13060() {if (!googleMapsLoaded && !loading) {loading = true;var script = document.createElement("script");script.type = "text/javascript";script.src = "https://maps.google.com/maps/api/js?libraries=geometry,places" +"&callback=mapsLoaded_routeplanner13060&key=AIzaSyCRDFhYbrgoSayzTpsWcxniBfFw83NUVPQ&language=nl";script.async = true;document.body.appendChild(script);} else if (loading) {// Als de googlemaps javascript nog niet geladen deze callback in de queue plaatsenmaps_callback_queue.push(initialize_routeplanner13060);} else if (googleMapsLoaded) {// De googlemaps api is al geladen door een eerdere aanroep van deze methode. De API kan dus meteen worden gebruikt.initialize_routeplanner13060.call();}}function mapsLoaded_routeplanner13060() {loading = false;googleMapsLoaded = true;if (markerWithLabelsLoaded) {initialize_routeplanner13060.call();} /* * Omdat de MarkerWithLabel pas ingeladen kan worden nadat googlemaps is ingeladen. * Laden we deze in in de callBack van googleMaps. */ if (typeof MarkerWithLabel == 'function') {initialize_routeplanner13060.call();markerWithLabelsLoaded = true;} else {jQuery.ajax({type: "GET",url: '/pub/js/google-maps/markerwithlabel.js',dataType: "script",success:function(){markerWithLabelsLoaded = true;},complete: function() {initialize_routeplanner13060.call();}});}}if (typeof(jQuery().live) == typeof(Function)) {jQuery(".poi-elements input").live("click", function(){jQuery(this).parent().toggleClass("active");});jQuery(".closePoi").live("click", function(){jQuery(".poiArrow").animate({right: "23px"}, 420);jQuery(".poi-elements").animate({width: 'toggle'});jQuery("div.poi-overview").removeClass("closePoiOverview").addClass("openPoiOverview");jQuery(this).removeClass("closePoi").addClass("openPoi");});jQuery(".openPoi").live("click", function(){jQuery(".poiArrow").animate({right: "233px"}, 375);jQuery(".poi-elements").animate({width: 'toggle'});jQuery("div.poi-overview").removeClass("openPoiOverview").addClass("closePoiOverview");jQuery(this).removeClass("openPoi").addClass("closePoi");});} else if (typeof(jQuery().on) == typeof(Function)) {jQuery(".poi-elements").on("click", function(){jQuery(this).parent().toggleClass("active");});jQuery(".poiArrow").on("click", function() {var cur = jQuery(this);if (cur.hasClass("expanded")) {cur.animate({right: "23px"}, 420);jQuery(".poi-elements").animate({width: 'toggle'});jQuery("div.poi-overview").removeClass("closePoiOverview").addClass("openPoiOverview");cur.removeClass("closePoi").addClass("openPoi");cur.toggleClass("expanded");} else {cur.animate({right: "233px"}, 375);jQuery(".poi-elements").animate({width: 'toggle'});jQuery("div.poi-overview").removeClass("openPoiOverview").addClass("closePoiOverview");cur.removeClass("openPoi").addClass("closePoi");cur.toggleClass("expanded");}});}var objectLatLng_routeplanner13060;function reset_routeplanner13060(kaart) {// Als de map geresized wordt opnieuw de center opgeven, anders staat het object linksbovenin// als je van een display none naar display block gaat// http://stackoverflow.com/questions/8792676/center-google-maps-v3-on-browser-resize-responsivegoogle.maps.event.addListenerOnce(kaart, 'resize', function() {kaart.setCenter(objectLatLng_routeplanner13060); });// Resizen omdat je van een display none naar display block gaatgoogle.maps.event.trigger(kaart, 'resize');}var streetviewCallback_routeplanner13060;function initialize_routeplanner13060() {// Als de map al bestaat hoeven we hem niet opnieuw te makenif (maps["routeplanner13060"] != null) {reset_routeplanner13060(maps["routeplanner13060"]);streetviewCallback_routeplanner13060();return;}// Altijd default coordinaties geven, voorkomt onvoorspelbare dingen.oCenter = new google.maps.LatLng(51.926196,5.855497);var maptype = google.maps.MapTypeId.ROADMAP;var myOptions = {scrollwheel: false,zoom: 18,center: oCenter,navigationControl: true,mapTypeControl: true,scaleControl: true,streetViewControl: true,mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP}var oMap = new google.maps.Map(document.getElementById("routeplanner13060"), myOptions);maps["routeplanner13060"] = oMap;var objectLatLng = new google.maps.LatLng(51.926196, 5.855497);objectLatLng_routeplanner13060 = objectLatLng;oMap.setCenter(objectLatLng);var myMarker = new google.maps.Marker({position: new google.maps.LatLng(51.926196, 5.855497),map: oMap,title: "Van Heemstraweg 38, AFFERDEN"});var bounds = new google.maps.LatLngBounds();bounds.extend(myMarker.getPosition());var infowindow = new google.maps.InfoWindow();allBounds["routeplanner13060"] = bounds;var panoramaOptions = { position: myMarker.getPosition()};var panorama = new google.maps.StreetViewPanorama(document.getElementById("routeplanner13060_streetview"), panoramaOptions);// verander de point of view zodat de camera naar het object is gericht // en niet standaard richting het noorde. Zie issue #26862.// Dit gaat nu via de getPanoramaByLocation, omdat we daarn een callback// kunnen meegeven. Dit wil je eigenlijk via de callback die wordt// uitgevoerd als de streenview is geinitialiseerd, maar die bestaat// niet.var s = new google.maps.StreetViewService();// callback streetviewCallback_routeplanner13060 = function (photo /* gebruiken we niet */) {setTimeout(function(){var calc = google.maps.geometry.spherical.computeHeading(panorama.getPosition(), objectLatLng); var panoramaOptions = {position: objectLatLng,pov: {heading: calc,pitch: 0,zoom: 0.5} }; panorama.setOptions(panoramaOptions);}, 0);};s.getPanoramaByLocation(objectLatLng, 50, streetviewCallback_routeplanner13060);oMap.setStreetView(panorama);// callbacks die in de queue staan ook nog uitvoerenfor (i = 0; i

Ons kantoor - BestePrijsMakelaars B.V. (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Prof. Nancy Dach

Last Updated:

Views: 5769

Rating: 4.7 / 5 (77 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Prof. Nancy Dach

Birthday: 1993-08-23

Address: 569 Waelchi Ports, South Blainebury, LA 11589

Phone: +9958996486049

Job: Sales Manager

Hobby: Web surfing, Scuba diving, Mountaineering, Writing, Sailing, Dance, Blacksmithing

Introduction: My name is Prof. Nancy Dach, I am a lively, joyous, courageous, lovely, tender, charming, open person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.